phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi2@gmail.com

  Tổng Hợp Danh Sách Những Cây Mai Vàng Đẹp và Đắt Giá Nhất Việt Nam (36 อ่าน)

21 ก.พ. 2567 15:47

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Tổng Hợp Danh S&aacute;ch Những C&acirc;y Mai V&agrave;ng Đẹp v&agrave; Đắt Gi&aacute; Nhất Việt Nam

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Những cay mai vang khung nhat viet nam lu&ocirc;n l&agrave; điều khiến người kh&aacute;c trầm trồ v&agrave; l&agrave; niềm tự h&agrave;o của những nghệ nh&acirc;n chơi mai.
Đắm ch&igrave;m trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i động của m&ugrave;a Tết, mỗi gia đ&igrave;nh đều mong muốn sở hữu những c&acirc;y mai v&agrave;ng độc đ&aacute;o để trang tr&iacute; ng&ocirc;i nh&agrave; v&agrave; thể hiện đẳng cấp của m&igrave;nh.
Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số c&acirc;y mai v&agrave;ng đẹp v&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị cao nhất ở Việt Nam, mang đến cho người xem cơ hội chi&ecirc;m ngưỡng những kiệt t&aacute;c nghệ thuật sống động của thi&ecirc;n nhi&ecirc;n.
C&acirc;y mai v&agrave;ng của nghệ nh&acirc;n Nguyễn Tấn L&atilde;m:
Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; c&acirc;y mai qu&aacute; to lớn, nhưng gi&aacute; trị của n&oacute; nằm ở gốc mai đ&atilde; trải qua gần 200 năm v&agrave; chứng kiến &iacute;t nhất 3 thế hệ. C&acirc;y cao hơn 1m, đường k&iacute;nh 40cm, v&agrave; được định gi&aacute; l&ecirc;n đến gần 2,5 tỷ đồng. N&oacute; xuất ph&aacute;t từ T&acirc;n Ch&acirc;u, An Giang.
C&acirc;y mai v&agrave;ng của nghệ nh&acirc;n ở Đồng Th&aacute;p:
Với gi&aacute; 2 tỷ đồng, c&acirc;y mai n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ ấn tượng với t&aacute;n c&acirc;y d&agrave;y đặc m&agrave; c&ograve;n khiến người xem trầm trồ v&igrave; sự khủng khiếp của n&oacute;. C&acirc;y c&oacute; tuổi đời kh&ocirc;ng r&otilde; nhưng chủ nh&acirc;n cho biết đ&atilde; trải qua &iacute;t nhất 2 đời người.
C&acirc;y mai v&agrave;ng ở Lai Vung, Đồng Th&aacute;p:
C&acirc;y mai 5 c&aacute;nh nguy&ecirc;n thủy, gốc c&oacute; số đo tr&ecirc;n 100cm, th&acirc;n cao gần 5m v&agrave; t&aacute;n rộng hơn 8m thuộc sở hữu của gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Trần Văn Sang. C&acirc;y đ&atilde; c&oacute; hơn 40 năm v&agrave; được rao b&aacute;n với gi&aacute; gần 2 tỷ đồng.
C&acirc;y mai v&agrave;ng của nghệ nh&acirc;n ở Cần Thơ:
C&acirc;y mai n&agrave;y thuộc sở hữu của anh Tạ Trần Ho&agrave;ng Phương ở Cần Thơ. C&acirc;y c&oacute; h&igrave;nh dạng th&ocirc;ng, cao 6m v&agrave; t&aacute;n rộng 6m, đ&atilde; trải qua hơn 90 năm v&agrave; được anh rao b&aacute;n với mức gi&aacute; 1,6 tỷ đồng.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">
C&acirc;y mai v&agrave;ng 2 tỷ của nghệ nh&acirc;n ở Gia Lai:
Lo&agrave;i mai hồng điệp giống c&uacute;c n&agrave;y của anh Trương Ho&agrave;i Phong - Gia Lai đ&atilde; c&oacute; hơn 100 tuổi v&agrave; trải qua 3 thế hệ của gia đ&igrave;nh anh. C&acirc;y được anh rao b&aacute;n với gi&aacute; 2 tỷ đồng, c&oacute; đặc điểm độc đ&aacute;o với 5 th&acirc;n mỗi th&acirc;n đều c&oacute; b&uacute;p to v&agrave; đều.
C&acirc;y mai v&agrave;ng của nghệ nh&acirc;n Thanh Viễn:
Với gi&aacute; 2 tỷ đồng, c&acirc;y mai v&agrave;ng của nghệ nh&acirc;n Thanh Viễn đ&atilde; c&oacute; 99 năm tuổi v&agrave; thuộc dạng mai qu&yacute; hiếm. Điểm nổi bật của c&acirc;y l&agrave; bộ rễ xoắn độc đ&aacute;o, chồng l&ecirc;n nhau như th&aacute;c nước.
Chậu Mai Rực Rỡ - Biểu Tượng Ph&uacute;c Lộc:
chau mai dep được sắp đặt một c&aacute;ch tỉ mỉ, tạo n&ecirc;n một t&aacute;c phẩm nghệ thuật sống động trong kh&ocirc;ng gian xanh tươi. Chiếc chậu được chọn lựa cẩn thận với đường k&iacute;nh vừa đủ, kh&ocirc;ng qu&aacute; to lớn nhưng đủ để l&agrave;m nổi bật vẻ đẹp của những b&ocirc;ng hoa mai.
Thiết Kế Chậu:
Chậu được l&agrave;m từ chất liệu gốm sứ cao cấp, vừa bền bỉ với thời gian, vừa tạo n&ecirc;n sự sang trọng v&agrave; tinh tế. M&agrave;u sắc chậu c&oacute; thể l&agrave; sắc trắng tinh kh&ocirc;i hoặc m&agrave;u đỏ truyền thống, t&ocirc;n l&ecirc;n vẻ đẹp của hoa mai.
Phụ Kiện Trang Tr&iacute;:
Chậu mai được trang tr&iacute; th&ecirc;m bằng những vi&ecirc;n đ&aacute; trắng, tạo điểm nhấn cho bức tranh nghệ thuật tự nhi&ecirc;n. C&aacute;c chi tiết trang tr&iacute; như chu&ocirc;ng gi&oacute;, d&acirc;y ruy băng đỏ thắm tinh tế, l&agrave;m tăng th&ecirc;m vẻ trang tr&iacute; cho chậu mai.
Đ&egrave;n Trang Tr&iacute;:
Đ&egrave;n trang tr&iacute; nhẹ nh&agrave;ng được đặt xung quanh chậu, tạo điểm nhấn khi bức tranh hoa mai bắt đầu lung linh dưới &aacute;nh đ&egrave;n v&agrave;ng dịu d&agrave;ng. Buổi tối, chậu mai trở n&ecirc;n ấm &aacute;p v&agrave; l&ocirc;i cuốn.
&Yacute; Nghĩa T&acirc;m Linh:
Chậu mai kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; đồ trang tr&iacute;, m&agrave; c&ograve;n mang theo m&igrave;nh &yacute; nghĩa t&acirc;m linh lớn lao. Mai l&agrave; biểu tượng của sự sống m&atilde;i m&atilde;i, sự phồn thịnh v&agrave; thịnh vượng. Chậu mai trở th&agrave;nh điểm tụ hội cho những t&acirc;m hồn tin tưởng v&agrave;o sức sống v&agrave; may mắn.
Bố Tr&iacute; Kh&ocirc;ng Gian:
Chậu mai được đặt ở những vị tr&iacute; quan trọng trong ng&ocirc;i nh&agrave;, như sảnh, ph&ograve;ng kh&aacute;ch hoặc nơi l&agrave;m việc. Bố tr&iacute; sao cho chậu mai kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m đẹp kh&ocirc;ng gian m&agrave; c&ograve;n mang lại cảm gi&aacute;c h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute; tết truyền thống.
Chậu mai đẹp kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một vật trang tr&iacute; m&agrave; c&ograve;n l&agrave; biểu tượng của sự sum vầy, may mắn v&agrave; t&agrave;i lộc. Mỗi chi tiết nhỏ tr&ecirc;n chậu đều tạo n&ecirc;n một t&aacute;c phẩm nghệ thuật sống động, mang lại niềm vui v&agrave; hy vọng cho mọi người.
Chơi mai kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một th&uacute; vui truyền thống m&agrave; c&ograve;n l&agrave; c&aacute;ch thể hiện sự t&ocirc;n trọng v&agrave; y&ecirc;u qu&yacute; với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n. Những c&acirc;y mai v&agrave;ng n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nguồn cảm hứng cho người chơi mai m&agrave; c&ograve;n l&agrave; biểu tượng của sự truyền thống v&agrave; văn h&oacute;a trong mỗi ng&ocirc;i nh&agrave; Việt Nam.
Nh&agrave; vườn mai v&agrave;ng Ho&agrave;ng Long kh&ocirc;ng chỉ cung cấp c&acirc;y cảnh, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi t&ocirc;n vinh vẻ đẹp của mai v&agrave;ng v&agrave; tạo n&ecirc;n một cộng đồng đam m&ecirc; s&ocirc;i nổi, nơi m&agrave; mọi người chia sẻ niềm say m&ecirc; v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u với lo&agrave;i c&acirc;y truyền thống n&agrave;y. H&atilde;y đến v&agrave; trải nghiệm sự tận t&acirc;m, chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; chất lượng tại nh&agrave; vườn mai v&agrave;ng Ho&agrave;ng Long để kh&aacute;m ph&aacute; th&ecirc;m gia mai vang v&agrave; thế giới đẹp tinh tế của c&acirc;y kiểng.
Li&ecirc;n Hệ: Điện thoại/Zalo: 0905 888 999 &ndash; 0799 888 999 &ndash; 0888777777
Email: Vuonmaihoanglong@gmail.com
Facebook: Vườn mai Ho&agrave;ng Long
Địa chỉ: T&acirc;n Thiềng, Chợ L&aacute;ch, Bến Tre.

171.225.185.12

phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi2@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้